Zawody w good - dive

Regulamin

Regulamin

1. DYSCYPLINY SPORTOWE:
Pływanie z płetwami na dystansie 50 m
Nurkowanie z płetwami (snorkeling) na dystansie 50 m
Nurkowanie – tor przeszkód
Nurkowanie – ubieranie sprzętu na głębokości 4 m

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Pływanie z płetwami – zawodnik płynie po powierzchni wody, do oddychania wykorzystuje fajkę czołową.

Nurkowanie w płetwach na dystansie 50 m – zawodnik nurkuje w płetwach na wstrzymanym oddechu z możliwością wynurzenia się w dowolnym momencie w celu nabrania oddechu.

Nurkowanie z akwalungiem- zawodnik nurkuje w płetwach z butlą ze sprężonym powietrzem (scuba).

3. STROJE KĄPIELOWE:
dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki kąpielowe,
dla kobiet- jednoczęściowy lub dwuczęściowy strój kąpielowy.

4. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW:
płetwy,
maska,
fajka oddechowa,
aparat oddechowy z otwartym obiegiem oddechowym na sprężone powietrze – sprzęt do nurkowania (tylko dla dyscypliny sportowej „nurkowanie z akwalungiem”).

1. MIEJSCE ZAWODÓW:
Basen o długości 25 m, minimalną głębokość 0,9 m, maksymalna glębokość (miejsce startu) wynosi 1,8 m

Basen zamknięty o głębokość 4 m na całej długości

1. SYSTEM AUTOMATYCZNEJ REJESTRACJI CZASU:
System automatycznej rejestracji czasu rejestruje kolejność finiszowania uczestników pływania oraz czas przepłynięcia etapów i całego dystansu przez każdego uczestnika pływania z dokładnością do 0,01 s.

1. UCZESTNICY:
W zawodach mogą wziąć udział:

1. Mężczyźni/Kobiety;

2. Juniorzy/Juniorki:
14 – 17 lat;

3. Chłopcy/dziewczęta:
10 – 13 lat; ograniczenie: nurkowanie z płetwami na dystansie – maksymalnie 25 m

1. ORGANIZATOR KONKURSU, ORGANIZACJA GOSZCZĄCA:

1. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ZAWODACH:

1. ZAWODY:
Styl pływania w dyscyplinie pływanie z płetwami – kraul (z wyjątkiem strefy 15 metrów po starcie i nawrotach, gdzie styl pływania jest dowolny).
Podczas „snorkelingu” twarz uczestnika musi być zanurzona w wodzie na całym dystansie.

1. NURKOWANIE START

Nurkowanie – tor przeszkód to dyscyplina sportów podwodnych, której celem jest pokonanie dystansu 50 m na określonej trasie w jak najkrótszym czasie w podstawowym zestawie wyposażenia przy jednoczesnym wykonywaniu ustalonych zadań i pokonywania przeszkód. Zawody w tej dyscyplinie sportowej rozgrywane są w parach.
Start odbywa się „wejście wykroczne do wody” z piedestału startowego

I. Trasa zawodów – trajektoria pary uczestników od startu do mety.
II. Schemat trasy pokazano na rysunku
III. Rury o długości 2 m i 5 m
IV. Pierścienie są ułożone szeregowo w odległości 0,5 m od siebie i tworzą korytarz (rurę)
V. Każdy pierścień jest połączony za pomocą plastikowych łańcuszków z prostokątną ramą leżącą na dnie. Do każdego pierścienia dołączona jest boja
VI. Kula holowana – kula o średnicy 0,45 – 0,55 m o ujemnej wyporności od 1 do 1,5 kg

1. ZAWODY:

• Styl pływania w dyscyplinie pływanie z płetwami – kraul (z wyjątkiem stref 15-metrowych po starcie i nawrotach, gdzie styl pływania jest dowolny).

• Podczas „snorkelingu” twarz uczestnika musi być zanurzona w wodzie na cały dystans.

1. NURKOWANIE START

 

• Nurkowanie – tor przeszkód to dyscyplina sportów podwodnych, której celem jest pokonanie dystansu 50 m na określonej trasie w jak najkrótszym czasie w podstawowym zestawie wyposażenia o wzornictwie przemysłowym przy jednoczesnym wykonywaniu ustalonych zadań i pokonywania przeszkód. Zawody w tej dyscyplinie sportowej rozgrywane są w parach.

• Start odbywa się „gigantycznym krokiem” z piedestału startowego

I. Trasa zawodów – trajektoria pary uczestników od startu do mety.

II. Schemat trasy pokazano na rysunku

III. Rury o długości 2 mi 5 m

IV. Pierścienie są ułożone szeregowo w odległości 0,5 m od siebie i tworzą korytarz (rurę)

V. Każdy pierścień jest połączony za pomocą plastikowych łańcuszków z prostokątną ramą leżącą na dnie. Do każdego pierścienia dołączona jest boja

VI. Kula holowana – kula o średnicy 0,45 – 0,55 m o ujemnej wyporności od 1 do 1,5 kg