Open Water Diver Junior.

Kurs nurkowy PADI OPEN WATER DIVER JUNIOR , złożony jest z trzech części obejmujących teorię, ćwiczenia na basenie oraz nurkowania na wodach otwartych. Kurs dla dzieci nie odbiega programem od kursu dla dorosłych OWD, różnicą jest głębokość przy nurkowaniach na wodach otwartych. Dzieci do 11 r.ż. z certyfikatem Junior OWD zyskują uprawnienia do nurkowania na maksymalnej głębokości do 12 m. Dzieci, które ukończyły 12 lat mogą nurkować do głębokości 18 m, w towarzystwie pełnoletniego, certyfikowanego nurka.

Warunki wstępne:

  • skończone 10 lat

  • podstawowe umiejętności pływackie

  • wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego formularze OWD