Junior Rescue Diver.

Kurs dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat, które uzyskały certyfikat JUNIOR ADVANCED OPEN WATER DIVER. Kurs dla dzieci nie odbiega programem od kursu RESCUE DIVER dla dorosłych, z zastrzeżeniem, że max. głębokość to 21 m i osoba poniżej 15 roku życia nurkuje z nurkiem pełnoletnim. W trakcie tego kursu nurkowie uczą się rozpoznawać sytuacje stresowe i zarządzać w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Kurs ratownika obejmuje 5 modułów szkoleń teoretycznych, ćwiczenia na basenie oraz scenariusze na wodach otwartych. Na kursie Junior Rescue nurkowie nabierają większego doświadczenia.

Wymagania wstępne:

  • Certyfikat PADI Junior AOWD lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej – z zaliczonym nurkowaniem typu Adventure – Podwodna Nawigacja;

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (EFR, PCK lub inny) w ciągu ostatnich 2 lat. Szkolenie można też odbyć równolegle z kursem Rescue.