DIVEMASTER PADI.

Kurs Divemaster PADI jest pierwszym stopniem zawodowym w PADI. W momencie ukończenia tego kursu dołączysz do członków największej organizacji szkolącej nurków na całym świecie – PADI. Stopień divemastera uprawnia do nurkowania na maksymalną głębokość 40 metrów, nadzorowania i prowadzenia samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego, asystowania aktywnemu instruktorowi podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego. Ponadto daje możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.

Kurs składa się z 3 części:

  • teoretyczna – nauka opiera się na lekturze Divemaster Manual (podręcznik), Podręcznika Nurkowania Rekreacyjnego oraz słuchaniu wykładów;
  • praktyczna – odbywa się na wodach otwartych i zamkniętych, gdzie przeprowadzane są ćwiczenia z prowadzenia grupy pod wodą, mapowania dna, opanowywanie sytuacji awaryjnych oraz prowadzenia kursów;
  • stażowa – odbywa się po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej; polega na wykonywaniu obowiązków i zadań divemastera pod okiem instruktora.

Wymagania wstępne:

  • Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver.
  • Ukończone 18 lat.
  • 40 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym.
  • Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.