JUNIOR ADVANCED OPEN WATER DIVER.

Junior Advanced Open Water Diver (w wieku 12-14 lat) – młodzi ludzie mogą kontynuować przygodę i rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w kursie Advanced Open Water Diver z kilkoma ograniczeniami.
Junior Open Water Divers w wieku 10-11 lat musi ukończyć trzy nurkowania przygodowe, aby zostać Junior Adventure Diver. Muszą nurkować z PADI Professional lub certyfikowanym rodzicem / opiekunem. Nurkowanie nie może przekraczać 12 metrów.
Junior Open Water Divers w wieku 12-14 lat może ukończyć trzy Adventure Dives, aby zdobyć ocenę Junior Adventure Diver lub pięć Adventure Dives, aby uzyskać ocenę Junior Advanced Open Water. Dzieci w wieku 12 do 15 lat mogą nurkować maksymalnie do głębokości 21 m w towarzystwie pełnoletniego certyfikowanego nurka. Kurs dla dzieci nie odbiega programem od kursu AOWD dla dorosłych. Program Junior AOWD rozwija umiejętności początkującego nurka.
Podstawowa różnica to dopuszczalna głębokość nurkowania.

Wymagania wstępne:

  • Minimalny wiek uczestnika: ukończone 10 lat;

  • Certyfikat PADI Junior Open Water Diver lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej;