Formularz zgłoszeniowy na zajęcia nurkowe

    Uwaga!Aby zgłosić twoje dziecko na zajęcia, dziecko musi spełniać potrzebne wymogi

    Wymogi:

    -Umiejętność pływania

    -Minimum 8 lat